Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

CÁM ƠNCám ơn
         Sợi nắng lung linh
Đông tàn
          Tuyết đã nhường chân nắng về

Cám ơn
          Người đã tìm về
Bước chân
          Dường đã cận kề bên nhau

Cám ơn
           Nhân thế vàng thau
Chân run
           Gối mỏi...dệt câu ước thề

Cám ơn
           nhau chẳng cõi mê
Bạc đầu
          mới biết đắng cay nhau cùng

Cám ơn
         những cánh hoa bung
Mang Xuân
          Cùng với ngục tình chung thân


Atlanta   Tháng Ba   2013

Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
 
          

           Không có nhận xét nào: