Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

LÁ SẦU


( Viết tặng K-M)


Bàn tay
           mười ngón tiêu hao
Bờ môi
           mặn đắng nuốt vào nỗi đau
Làm sao
          níu kéo đời nhau
Hồn hoang
          chín nửa -lá sầu xanh xao...


Bàn chân
         mười ngón lao đao
Bướcđi
         xiêu đổ lần về cõi mê
Bao giờ
         thân xác tìm về
Cõi mê
         mục nát- tiêu hao lá sầu...


Atlanta...Những ngày cuối tháng Ba 2013

      Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
     

Không có nhận xét nào: