Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

BÀI THÁNG TƯTháng tư đường nắng
Chút buồn trôi xa
Hàng cây yên lặng
Tình gần thôi xa...

Tinh mơ gió thả
Chút tình trôi về
Chiều vàng lê thê
Lá sầu lảo đảo

Tháng tư hoa vàng
Mưa giăng hắt hiu
Cỏ mượt lụa là
Hàng cây xanh lá

Hoa tung khắp trời
Còi vọng cõi xa
Hương bay rất lạ
Buồn ngẩn ngơ ta

Tháng tư tay viết
Những đoản khúc sầu
Hoàng hôn chìm sâu
Bàn chân tê cóng...


Atlanta Tháng Tư 2013

    Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: