Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

GIỌT NẮNG


   Chiều nay
                   trời thôi nắng
  Chim lẫn trốn nơi đâu
  Lãng du chân bước nhẹ
  Tìm giọt nắng giang đầu

  Nắng ơi
              sao lỗi hẹn
 Biết ai buồn hơn ai
 Gió tung bay...bước nhẹ
  Nỗi buồn nào ai hay

Người ơi
              về dâu hỡi
Bước chân nào chìm sâu
Lòng thì thào dịu vợi
Nỗi đau nào hư hao

Mồng chín Tết

      NHLN.

          
 

Không có nhận xét nào: