Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

HOÀNG HÔNĐã qua rồi
       sáu mươi năm là mấy

Chốn tha phương
       lòng vọng nhớ cố hương

Thân lữ khách
       Cúi đầu chân bước nhẹ

Dạ bâng khuâng
      ngày tháng vút giao mùa

Sầu cố xứ
       Biết bao giờ trở gót

Mái nhà xưa
       cha mẹ đã không còn

Biết về đâu
       khi tuổi già bóng xế

Tóc bạc màu
       nắng lụa trãi hoàng hôn.


Atlanta  Feb. 22nd 2014


     Nguyên Hạ-Lê Nguyễn


        

Không có nhận xét nào: