Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

NGƯỜI DI QUANgười đi qua...
Đời chia hai lối ngã
Gió lay cành
Giọt tí tách âm quen
Từng đêm qua...
Nỗi sầu như giọt rớt
Âm thầm đời
tràn giọt đắng bờ môi

Người đi xa...
Đếm lá sầu rớt mãi
Chim bay rồi
Biền biệt tận cõi nao
Thời gian đếm
Từng âm cung ảo não
Bóng đêm chòang
Bóng tối ủ tràn vai

Đời chia xa...
Vô thường luôn nghịch lý
Biệt ly còn

Lưu luyến chút hương xưa
Đời nghịch lý
Vẫn là câu muôn thuở
Nỗi vô cùng
Rải cùng khắp nhân gian.Atlanta July 2nd 2015

Nguyên _ Hạ _ Lê Nguyễn


Không có nhận xét nào: