Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

BÀI VIẾT CHO THÁNG TƯ ĐEN.
Lang thang dắt díu nhau...Về saigon tìm con đường sống

Giọt nước mắt bao người dân quê tôi nhỏ xuống...
Tháng tư năm nào khi màu cờ đỏ nhuộm phố phường
Bao khồ hận oan khiên ngập tràn trên đất mẹ.
Mảnh đời tôi , bắt đầu..chĩu nặng những buồn lo.

Lang thang trên phố phường ...tan tác ngập khói cùng tro


Hơn bốn mươi lần tháng Tư đã đi qua...
Tôi vẫn nhớ như in tháng tư ...năm nào ...khi màu cờ  khoe sắc thắm.
Mẹ bồng con đầu lòng trên tay chĩu nặng, không quang gánh
Bụng mang con thơ chưa góp mặt chào đời...óc ách cời khuy áo


Lang thang giữa Sài gon ngập xác chết tha nhân phơi mình trần trụi

Hai bên đường đỏ trời...  câu ai óan..
.Bên trong nhà lo sợ nỗi oan khiên
Rợp trời cờ đỏ, bao nỗi bi thương
Tháng tư ghi dấu ; Đọan trường thiên thu


Atlanta  Ap. 11st 2016

        Nguyên Hạ-Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: