Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

NGU NGƠ


Chẳng phải hẹn lòng ...cứ ngu ngơ
chẳng thèm vọng nhớ, chỉ làm ngơ
Đêm nghe gió rít ngòai cánh cửa
Khép chặt cõi lòng ...dạ cứ ngơ...
Chẳng phải dặn lòng...cứ ngu ngơ
Không mong, không ngóng, không đợi chờ
Chiều nay ...chút gió thu vờn nhẹ
Lay nhẹ rèm thưa...mắt ướt mờ...Atlanta Sept. 18th 2016

         Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: