Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

THÁNG MƯỜI

 


Buổi sáng nào...gió thu se lạnh

Tháng mười về, thêm một tuổi qua

Nắng gọi gió...tìm nhau vội vã

Nàng thu vàng lướt thướt đi qua

Những chiếc lá thu ...hồn lẻ bạn

Ép giữa bàn tay , ấm xuân phai

Hơi thu đọng giọt trên sóng lá

Tháng mười về...mơ tuổi Xuân qua...Atlanta Oct. 3rd   2016

       Nguyên Hạ_ Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: