Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

KHAI BÚT    Khai bút giao thừa, đợi Xuân sang

   Mưa đã thôi rơi khắp mọi đàng
  
   Lưng trà nóng ấm,bàn ngồi đợi...

   Chờ tiếng chim ca hót rộn ràng

   Thoang thỏang đâu xa mùi cúc nở

    Hương lài nhẹ thỏang gió đưa sang

   Thắp nén hương lòng cùng cha mẹ

    Mong năm mới đến ...vạn bình an.


         Atlanta   Mồng một Tết

           Nguyên Hạ_Lê Nguyễn
 
  

Không có nhận xét nào: