Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

VỌNG XUÂN SANGVọng Xuân sang
                  mang hương tình trở lại

Nụ hoa Hồng
             Vừa hé một chồi non

Chút sương mai
                  hôn nhẹ nụ chon von

Như ấp ủ...
                chút hương lòng câm nín

Đêm bâng quơ...
                   thả câu thơ bịn rịn

 Lời ân cần
                 gởi lại chỉ riêng nhau

Không ước hẹn...
                biết đâu ta vẫn gặp

Chút tình chân
               dẫu biết đã muộn màng

Ngày tháng cũ
                tịnh yên đời cô lẻ

Ngày cuối năm...
                San sẻ chút ân sâu

Đêm nhung nhớ...
                thơm lừng hơi thở dịu

Vọng xuân sang
               nhớ tiếc một đời tình.
                 Atlanta Những ngày cuối năm

           Nguyên Hạ-Lê Nguyễn
             

Không có nhận xét nào: