Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

MƠ LẠI CHỐN XƯANhăm nhăm hai con mắt...
Mơ về ngày tuổi nhỏ
Nghe thỏang trong hơi gió
Bầy chim sẻ gọi nhau
Ríu rít bên bờ rạ
Chích chích nghe rất lạ
Hòa cơn mưa tầm tã
Lót ngót trận mưa dầm

Mơ trở lại xóm làng
Những con đường ngày xưa
Nay đã thành  đại lộ
Đường phố xe ngập tràn
Tiếng động cơ ầm vang
Chen chúc như ngày hội
Người trở về bước vội
Nhớn nhác tựa Mán về...

Mơ về mái nhà xưa
Chân lạc lối chưa quen
Đường phố cũ thay tên
Nhà nhà nay đổi chủ
Những hàng cây thức ngủ
Lối nào đã đi qua
Sao bây giờ xa lạ
Phải ta không bây giờ..???

Mơ bãi biển Qui nhơn
Ngày xưa chân in dấu
Thời gian nào thơ ấu
Chân sáo  mãi vui đùa
Những hàng thông bao mùa
Chứng kiến lần hò hẹn
Nay mình ai đơn lẻ
Trở lại dấu yêu xưa

Chỉ còn là kỷ niệm
Người người... đã lìa xa


Atlanta June 24th 2017

     Nguyên hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: