Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

NẮNG HẠ
Sợi nắng chiều mùa Hạ
Rớt rơi đợi trăng tà
Những hàng cây xanh lá
Ngẩn ngơ tiễn chiều tà

Thời gian này giữa Hạ
Đốt cháy thịt da  ta
Hướng về vủng biển cả
Sóng thét gào cõi xa

Chiều tà đưa nắng Hạ
Gởi gấm trái tim ta
Chờ mong thôi nắng Hạ
Đón trăng về cõi ta

Bàn tay ve vuốt lá
Nụ hồng toả hương xa
Sắc hương cùng lan toả
Nắng hạ vừa đi xa...

   Một ngày tháng bảy

       Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: