Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

BÀI THÁNG TÁM
  Trời tháng Tám  dập dồn cơn mưa đổ

  Tí tách canh thâu lạnh giá nỗi niềm

   Thạch sùng kêu xa- dõi mắt kiếm tìm

   Đêm cô tịch ...gió lùa qua cánh cửa

   Buồn như thể lần đầu ai lỗi hẹn

   Chiếc lá rơi-hoang hoá nỗi buồn câm

   Nhẩm tính lại ...được bao lần được mất

   Một chặng đời ...luôn lỡ chuyến phà qua


    Atlanta August 5th 2017


     Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: