Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Ô KÌA...Ô KÌA...Ô Kìa...
         Những chiếc lá bay
Heo may như đã
          se se sắc màu

Ô kìa...
        Thời khắc qua mau
Hạ vàng chấp chới
        như mời thu sang

Ô kìa...
        Tình đã sang trang
Mà sao mắt liếc
         âm thầm dõi theo

Ô kìa...
        Thuyền tách bến neo
Quay lưng rũ sạch...
         mộng bình thường thân

Ô kìa
        Hoa nở đầy sân
Khoe bao sắc thắm
         Trăng tần ngần soi

Ô kìa
       Đời chỉ vậy thôi
Cớ sao vẫn cứ
        Săm soi sợi buồn

Ô kìa...
     Tình đã qua truông
Thuyền xưa bến đợi
      mắt mòn mõi trông

Ô kìa ...
     Xa cách biển Đông
Sức người bơi mãi ...
       Bơi hoài không qua

Ô kìa...Ô kìa...

 
  Atlanta   August 8th 2017

     Nguyên hạ_lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: