Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

TIỄN ANH MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Đất thét gào rung chuyển ,
Cơn mưa lũ triền miên .
Tin dữ vừa đến vội ....Bay xa và bay xa ...
Ta nghe mà không hiểu : SAO ANH VỘI LÌA XA
Lòng bâng khuâng ,thức ngủ ...
Lá úa vàng bay xa ...
Ta nghe mà không hiểu ????Anh nay đã lìa xa ...

Thuở chiến sự bùng lên :
KHắp bốn vùng chiến thuật ......
Bước chân anh cày xới , Đất TRƯỜNG SƠN BAO LA .
Giá ngày xưa như đã: DA NGỰA BỌC THÂY người .

Sao nay đà nằm xuống ,giữa đất người giá băng ???
Đàng sau bao kỷ niệm ,anh không luyến lưu sao ??/
Đời anh như chiếc lá ,bay xa và bay xa ....
Còn đây thành phố lạ .sao anh vội lìa xa ...
Ngáy xưa anh vẫn nói : SẼ VỀ LẠI QUÊ NHÀ :
Thăm viếng mộ MẸ CHA ,cùng MÀU CỜ SẮC ÁO .
Sao nay vội lìa xa ....NGUYỄN - XUÂN THANH ,anh hỡi :
TIỄN ANH MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ...NGÀN NĂM ,Ôi VĨNH BIỆT ...

(viết tặng một người bạn đã nằm xuống nơi xứ lạ ...)

Nguyên Hạ

Không có nhận xét nào: