Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

TỰ TÌNH KHÚC

Bao giấy viết ,chỉ mình tôi biết đọc ...
Nét mực nhòe ,hoen nước mắt ,chỉ tôi ...
Các con tôi, chưa một lần biết với:
Rằng bao đêm: Mẹ bạn với trăng sao ....

Chia tay ,ngày ấy cùng hò hẹn ...
Gặp lại nhau: Mười năm nữa bạn ơi
Bốn mươi năm ,chớp mắt có gì đâu
Ngày HỘI ngộ ,CHỈ BẠC MÀU ,TÓC RỐI

Dựng THIÊN ĐÀNG : TRÊN VÀNH MÔI NẮNG HẠ .
MUÔN KIẾP YÊU HOANG ,ĐẾM TUỔI TÌNH CUỒNG

NGUYÊN HẠ

Không có nhận xét nào: