Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

CHÙM THƠ NGUYÊN HẠ

               AI
 
Ta gặp lại ai....?    ?   ?....
Người        trong      huyễn         mộng......
Chuyện      lâu          rồi   ......  Nhắc       lại   .....cũng       bằng        không.
Ta gặp lại ai....?      ?      ?
Người       trong       tâm     tưởng ......
Giá       ngày        xưa......Như       đã  .....Đẹp       dường           bao
Ta gặp lại ai....?     ?      ?
Mơ      thực      chiêm      bao....
Là     ôm      mộng      cũ       gởi        vào         thiên      thu
Ta gặp lại ai ...?    ?     ?.....
Nửa       đời            quên              lãng......
Suốt      một        đời       lãng       vãng       trốn      tìm      nhau
Ta gặp lại ai....?   ?     ? .....
Cung        đàn     lỗi        nhịp....
Phím         tơ    sầu      giấc     mộng      chập      chờn     bay
Ta gặp lại ai .....?    ?     ?...
Mộng       cũ            tan         nhầu  ....
Tỉnh      ra      đời     vẫn       giọt      sầu       quạnh        hiu

         Atlanta    July27th 10
                        Nguyên Hạ- Lê nguyễn

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ta gặp lại ai...?....?
Nửa đời quên lãng....
Suốt một đời lãng vãng trốn tìm nhau
Ta găp lại ai ? ?
Cung đàn lỡ nhịp.....
Phím tơ sầu giấc mộng chập chờn bay...
Hay lắm!Nỗi niềm này có ai biết....?

NGUYENPHUCL

Nặc danh nói...

Ta gặp lại ai ...?
cung đàn lỗi nhịp...
Bắc nhịp cầu Ô thước,giấc chiêm bao
Đếm sao trời...mơ tưởng chuyện trăng sao.
Rày nhân thế...Mơ cung mo huyền nhiệm.
Bến xưa .