Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

CHIỀU CUỐI NĂM


Lịch đã hết trang
     Tháng tàn ngày hết
         Một năm đi qua
               Năm tháng cuộc đời

Chân bước rảo... tưởng
          Trăng tàn Nguyệt tận
              Dạ bảo lòng... mong
                   Xuân mãi cứ Xuân

 Thoảng nghe
 Giá rét ngàn thương thổi
 Năm tháng
 Qua rồi một tuổi tôi
  Dửng dưng
 Chân bước không biết mỏi
 Mặc cho
 Đời cứ bạc như vôi
 Chân tôi
 Cứ bước... mặt trời cứ lên
 Giang tay
  Hái trái...trái đã chín vàng
  Hạnh phúc
  Bỗng cay mờ tròng con mắt.


Atlanta January 1st. 2011

    Nguyên Hạ_Lê nguyễn

 


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lich đã hết trang
Tháng tàn ngay hết
Một năm đi qua
Năm tháng cuộc đời....
Thơ rất hay nhưng tâm trạng buồn quá! năm mới chúc Lê thành công trong mọi lãnh vực

TRANKIMLOAN