Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

CẢM TÁCNHỚ

  Viết lên tiếng gọi trong bóng lá
  Chẳng nghĩ rằng ai sẽ đọc đây
  Mai mốt lá vàng rời bóng mát
  Hoa kia tan tác chỉ cành không
  Ai biết cùng ta tình hư ảo
  Lãng bãng bên đời khói mỏng manh
  Một sáng nào không buồn thức dậy
  Giã từ tri kỷ...phủi tay không.

****Tan    theo   giọt   nước   phù    sinh
Lãng      du         tình          hận....     chút     tình    vô   vi

Ngẩn     ngơ     như     giấc   ngủ   chiều
Hoang     vu     đồng     vọng   ...Buồn   thiu    thỉu     buồn

  
****  HẬN

   Hận mãi trong tim chỉ nặng lòng
   Ôm sầu dong mãi chuyện ngàn năm
   Bướm vờn hoa ngõ...thường tình sự
   Giữ mãi trong tâm chỉ bận lòng
    Ngày ngóng, đêm chờ câu thơ vụng
    Chong đèn mong mỏi chỉ buồn câm
    Chuyện đời giọt nước dòng xuôi chảy
    Gieo mãi chi nhau tiếng  thở dài.
   
   


     Atlanta August 3rd 11

             Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: