Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

BIỂN GỌI

(Viết họa bài thơ Biển không bao giờ cạn của LTMK.)

`Biển không bao giờ cạn...
 Và bình yên trong bão tố.

 Ngày xưa..
.Biển đã từng cùng sóng yêu nhau.
 Sóng dạt dào ôm nỗi niềm cháy bỏng
 Biển vẫn ru-khúc tình ca của sóng
 Hải âu buồn- vỗ cánh mỏi ra khơi

Sóng lặng lẽ chết chìm trong biển hát
Dư âm nào gợi nhớ cuộc tình xa
Nghiêng ngửa trời chiều-sóng cả vươn ra
Chôn quá khứ lặng câm chiều biển lặng

Sóng lạnh lùng gượng bước đứng lên
Khi thu về lá vàng xao xác lá
Bóng hải âu cuối ngày xô bóng ngã
Nào nghĩa gì- con sóng mãi nhấp nhô

Sóng và biển...tựa  nhau thành bão tố
Cột ràng nhau... thành vực thẳm vô cùng
Để muôn đời - biển sóng chẳng đứng chung
Nhưng vẫn khắc muôn đời tình của biển


Atlanta Oct.4th 11

       Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: