Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

CHIỀU THU

     Chiều thu lá đổ lưng trời
    
     Cây xao xác lá- gió lùa vi vu

     Con đường vương xác lá  thu

     Hàng cây đứng đợi - rao mời tuyết sa

     Con tim vọng mãi cõi xa...

     Nhẩm ra như đã - nửa đời xa quêAtlanta Cuối tháng mười


       Nguyên hạ_Lê Nguyễn

    

Không có nhận xét nào: