Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

GIÓ THUChiều tàn vương chút gió thu

Hắt hiu bóng lá- vàng bay cuối trời

Lặng câm giọt đắng không mời

Heo hút gió -mưa bay mờ tròng mắtVẳng nghe tiếng vọng Mèn kêu

Miên man theo gió khùa vào nỗi đau

Không duyên chẳng nợ trước sau

Chiều thu giông bão như  giăng khắp trời.


Atlanta, mùa Thu 2011

     Nguyên Hạ_Lê NguyễnKhông có nhận xét nào: