Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

TÌM NHAUTrời đông.
lạc buổi chợ chiều.

Bước chân rộn rã...
càng nghe cháy lòng

Gió khua
Lạnh giá buốt thầm

Run bàn tay cóng
Nẩy mầm hạt đau

Bàn tay
Sao chẳng tìm nhau

Khẳng khiu cây đứng
giỗi hờn gió lay.

Giọt sầu ...
Rớt xuống bàn tay

Tìm nhau rồi lại....
Mất nhau nữa rồi

Tìm đâu....
Một nửa của tôi

Nhận nhau chớ để
Ví dầu trăm năm

Atlanta mùa Giáng sinh 2011

  Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: