Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

TÌNH MUỘN

           
             (Viết tặng P.Q. H.)

Anh và em -sẽ như hình với bóng
Lối đi về - che chung áo cho nhau
Cùng chia nhau-  ly rượu mãi ngàn sau
Đời và mộng - hòa chung làm tình muộn

Atlanta , những giây phút cuối của năm 2011

         Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: