Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

MIÊN MANCuộc đời...
Gánh nặng oằn vai
Người gom hết phước
Riêng ai lạnh lùng...
Trời xanh
Sao cứ gom chung
Mình ai đứng lại
Chung cùng heo may

Xuân về...
Lòng có biết hay
Những tia nắng ấm
Đến sau Đông tàn
Miên man...
Lòng vẫn miên man
Quê hương ngàn dặm
Vẫn mong trở về.

Atlanta (những ngày chờ Tết)

Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: