Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

`HOANG VU
Sao ta vẩn bao lần đếm mãi
Chuyện buồn vui thức ngủ cho vừa
Chân đuổi mãi những điều đã mất
Chợt niềm vui hiện tại mất còn

Sao ta cứ nhìn nhau vô vọng
Hạnh phúc kề  vẫn cứ thật xa
Hồn ngăn cách giữa  bờ cát lụn
Dấu chân in xóa sạch bẽ bàng

Sao  vẫn chưa trao nhau trọn  lửa
Xóa tro tàn những tháng năm xưa
Chân bước ngược xóa bàn ghi lại
Ngày trở về bỗng hóa hoang vu.


   Atlata April  3rd. 2012

    Nguyên Hạ- Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: