Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

BÀI THÁNG BANHỚ BIỂN

Tàn đêm mưa bão giăng giăng
Mưa nghiêng ngửa hạt-mây che kín trời
Nhớ về phố biển mù khơi
Mây che giấu mặt-buồn rưng thấu trời


CHẠM TAY

Bàn tay không chạm bàn tay
Nỗi vô tình chạm điếng đau cõi lòng
Bàn chân không chạm cát Đông
Làm sao để lại dấu chân rã rời.


CÁI BÓNG

Bóng soi sấp ngửa giữa đường
Hình như bóng ngã hay dường nhập chung
Bỗng như sấp ngửa nhập chung
Thì ra bóng đã mục thân hóa bùn


THÁNG BA


Tháng ba tiễn bước ai đi
Gió tung vạt áo- cuốn xô cõi tình
Tháng ba có nắng lung linh
Gởi hương theo gió- người chưa gói vào.
Atlanta    Tháng Ba  2012

Nguyên Hạ-Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: