Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

THẢ...THUThả thu đi...
mai lá về cùng đất
Khẳng khiu cành
lặng lẽ níu mây giăng
Tím chiều thu
Chim bay tìm chỗ trú
Giọt âm thầm
nhỏ xuống bàn tay run

Tình xa tình
mới hay tình...sắc bạc
Thả ưu tư
sương khói cõi vô tình
Thả gió bay...
gió cuốn xô lá chết
Thả tình xa...
Tình lạc bước chiều loang

Bài tháng Tám

Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: