Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

THU RỚT
Thu rớt ngoài song...lối sỏi mòn
Gió lùa hôn phớt bóng hoàng hôn
Nhẹ tay nhặt lấy vài sợi nắng
Cho ấm bàn tay ...chờ trăng lên

Bao mùa thu cũ...xa...xa lắm
Cũng bầy lá úa xác xơ rơi
Vẫn hoài mây trắng ...bay bay mãi
Chẳng ghé thăm ai dẫu gọi mờiÔ hay ...mây cứ lang thang mãi
Có biết rằng thu rớt mưa tuôn


Bài tháng chín

Atlanta Sept. 19th  2013

       Nguyên Hạ_ Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: