Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

GIÃ BIỆT

Ngày ấy ...chưa nói lời ly biệt

Chia xa...giông gió nổi lòng nhau

Cũng đành...chia cắt người đôi ngả

Gặp nhau...cũng chỉ nuốt ngậm ngùi

Ta đã...chung nhau tàu chuyến muộn

Sân ga chiều...nhuộm tím hòang hôn

Câu giã biệt...một mình đơn độc

Bánh xe lăn...tiếc nhớ khôn cùng


Atlanta   Sept. 28th 2015


      Nguyên Hạ _Lê Nguyễn
Không có nhận xét nào: