Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

TÔI LẠI MÌNH TÔI
Người đi ...để lại sợi thương
Chở theo sợi nhớ ...long lanh sợi buồn
Mây trôi... tình chở qua truông
Trăng soi bóng nước dặm trường ...chỉ tôi

Người đi...tôi lại mình tôi
Hòang hôn sắc tím từng chiều mưa sa
Mỗi chiều về lại mái nhà
Chút thơ thẩn nhớ,chút tần ngần thương

Người đi...để lại tơ vương
Cây xanh bỗng hóa sắc vàng..lao xao
Gió Thu đến tự thuở nào
Mình tôi...tôi lại mình tôi ...chỉ mình

Người đi...Biết đến khi nào....????
Thì thôi...Tôi lại mình tôi...chỉ mình


          Atlanta Oct.2nd 2015


            Nguyên Hạ-Lê Nguyễn


Không có nhận xét nào: