Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

TÌNH MỘNG(Viết tặng Minh Thanh)


Đời chông chênh bỡi đa tình tự cổ
Làm kiếp tằm muôn thuở mãi ươm tơ
Tằm vuột kén buông mình làm kiếp thợ
Để muôn đời dệt mãi lụa trong mơ

Đời nghiệt ngã sân ga buồn đứng đợi
Những con tàu xuôi ngược... lẳng lặng chờ
Đường song sắt song song và vô tận
Hai kiếp đời muôn thuở chẳng gặp nhau

Đời lặng thầm như thuyền nan bến vắng
Nghiêng mái chèo đưa tiễn khách sang sông
Thu lụn tàn rồi chờ bước sang Đông
Bờ bến cũ thuyền mãi chờ lữ khách

Đời buồn câm giữ bến chờ bến đợi
Bóng chim di dãy chết cõi vô hình
Ấp đôi tay che mộ huyệt sầu tình
Tình huyễn mộng thả trôi dòng  tình mộng

  Atlanta  Nov. 12nd 2015

      Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: