Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

TRẢ TÔI ...Trả tôi ngày tháng qua rồi...
Một năm qua mất bồi hồi tiếc thương
Trả tôi năm tháng thiên đường
Cho tôi mộng mị ...tựa dường chiêm bao
Trả tôi ngày tháng tiêu hao
Soi gương sợi bạc ...sương sa mái đầu
Trả tôi nửa mảnh tình xa
Bao câu thơ cũ chép hờ duyên nhau
Trả tôi ước mộng mai sau
Cuộc đời thóang cái mộng vùi trăm năm
Bây giờ  tình mộng xa xăm.
Ai đau...ai hận...Nỗi đau chỉ mình


Atlanta những ngày cuối năm 2015

      Nguyên hạ_ Lê Nguyễn

Không có nhận xét nào: